رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آغاز مرحله دوم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سه ماهه اول سال 1394


جزدره یی مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین
18 فروردين, 1394 - 15:15 -- روابط عمومی
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خبر داد :

آغاز مرحله دوم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سه ماهه اول سال 1394

سید رسول جزدره ئی مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری از انجام مرحله دوم ارزیابی عملکرد سال 93 دستگاههای اجرایی استان جهت ارائه نتایج به مقامات استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در فروردین ماه سال 1394 خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

سید رسول جزدره ئی مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زدره با اعلام خبر آغاز مرحله دوم ارزیابی عملکرد سال 93 دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد:  به منظور تحقق این امر، طبق مصوبات کمیته ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان  مقررشد جهت افزایش دقت فرایند ارزیابی، گروه های تخصصی ارزیابی تعیین و سازماندهی گردند،
وی ادامه داد: براین اساس به منظور ارزیابی شاخص های عمومی چهار گروه ارزیابی با مسئولیت دفاتر مختلف ستادی استانداری با عناوین گروه ارزیابی دولت الکترونیک، با مسئولیت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ، گروه ارزیابی مدیریت سرمایه انسانی، با مسئولیت دفتر آموزش و پژوهش،  گروه ارزیابی مهندسی نقش و ساختارها، با مسئولیت دفتر منابع انسانی و تحول اداری و  گروه ارزیابی سلامت اداری و پاسخگویی، با مسئولیت دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  تشکیل گردید.
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با اشاره به نحوه ارزیابی شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی تصریح کرد: گروه ارزیابی شاخص های اختصاصی تشکیل و مقرر شد جهت بررسی و انطباق شاخص های اختصاصی دستگاه ها با اسناد توسعه و اولویت های استان ، دفتر امور روستایی به نمایندگی معاونت عمرانی ، دفتر انتظامی و امنیتی و همچنین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به نمایندگی معاونت سیاسی و امنیتی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی به نمایندگی معاونت برنامه ریزی و اشتغال ، شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی ذیربط را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. 
 جزدره ئی میزان پیشرفت عملکرد دستگاه های اجرایی استان در شش ماهه اول سال 93 را  در محور مهندسی نقش و ساختار دولت 27.55درصد، محورتوسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی 26.02درصد، محور مدیریت سرمایه انسانی 40.09 درصد، محور خدمات عمومی در فضای رقابتی25.43درصد، محور صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری52.94درصد، محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 54.96 درصداعلام نمود.
 وی یادآور شد: در محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، دستگاه های اجرایی دارای بالاترین میانگین پیشرفت و در محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ، دستگاه های اجرایی میانگین پیشرفت کمتری داشته اند.
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری اظهار امیدواری کرد با توجه به حضور ارزیابان در شش ماهه اول سال در دستگاه های اجرای و بازخور نتایج بدست آمده به دستگاه ها درصد تحقق برنامه ها در پایان  سال پیشرفت بیشتری داشته باشد
وی در پایان تاکید کرد ارزیابی در مرحله دوم بر اساس درصد تحقق نتایج مورد انتظار خواهد بود و دستگاه های برتر و ضعیف  و منفعل در پیشبرد  اطلاح نظام اداری معرفی خواهند شد .