رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

استخدام برخی ازدستگاههای اجرایی در سال 94


جزدره ئی مدیرکلدفتر منابع انسانی و تحول اداری
10 فروردين, 1394 - 12:28 -- روابط عمومی
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خبر داد:

استخدام برخی ازدستگاههای اجرایی در سال 94

متقاضیان از امروز، به آدرسwww.Sanjesh.org مراجعه کنند
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری از استخدام برخی ازدستگاههای اجرایی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

"سید رسول جزدره ئی" با بیان این خبر افزود: " بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان استخدام در دستگاه های اجرایی کشور می رساند تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ19/7/93و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره 122218/ت50947هـ مورخ 17/10/93هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394 و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود.
وی ادامه داد:متقاضیان می توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام در دستگاه های اجرایی ، نحوه و زمان ثبت نام ؛ از ساعت 16 روز دوشنبه 10/1/1394 لغایت 17/1/1394 به آدرس www.Sanjesh.org مراجعه نمایند. "ش/