رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
معاون سیاسی استاندار:
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: : ۲۲ بهمن که موجب شکست ابهت شرق و غرب و احیای مجدد اسلام شد مهمترین واقعه نیم قرن اخیر در جهان است
معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین:
حاج عبدلی معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین: گفت:آموزش ضمن خدمت؛کلید موفقیت و پیشرفت درهر سازمانی است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نوسازی استانداری خبر داد:
مدیر کل برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری از تصویب 7 طرح پژوهشی جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
بسیاری از کودک‌آزاری‌ها به علت سطح آگاهی و دانش پایین جامعه نسبت به این موضوع می باشد و پیشگیری از این امر علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی نیز اهمیت دارد چرا که بسیاری از آزارها...
معاون سیاسی استاندار:
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: : ۲۲ بهمن که موجب شکست ابهت شرق و غرب و احیای مجدد اسلام شد مهمترین واقعه نیم قرن اخیر در جهان است
معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین:
حاج عبدلی معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین: گفت:آموزش ضمن خدمت؛کلید موفقیت و پیشرفت درهر سازمانی است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نوسازی استانداری خبر داد:
مدیر کل برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری از تصویب 7 طرح پژوهشی جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد.
طی حکمی
طی حکمی میترا حاجی عبدلی معاون دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری قزوین منصوب شد
با حکم استاندار قزوین:
با حکم استاندار قزوین،ارسلان قاسمی مدانی بعنوان دبیر کمیته اجرایی و دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب شد
جزدره یی مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین
در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.
جزدره یی مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خبر داد :
سید رسول جزدره ئی مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری از انجام مرحله دوم ارزیابی عملکرد سال 93 دستگاههای اجرایی استان جهت ارائه نتایج به مقامات استانی و سازمان...
جزدره ئی مدیرکلدفتر منابع انسانی و تحول اداری
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خبر داد:
متقاضیان از امروز، به آدرسwww.Sanjesh.org مراجعه کنند
مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری از استخدام برخی ازدستگاههای اجرایی خبر داد.
جزدره یی مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین
مدیرکل منابع انسانی استانداری خبر داد:
رقابت مشروع، صحیح و مقبول ، رقابت در خدمت رسانی به مردم است
مدیرکل منابع انسانی استانداری از انتشارکتاب بررسی و تحلیل نتایج افکارسنجی از مراجعان دستگاه های اجرایی استان در سال 92 خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها